Correlation between Care Burden and Mental Health with the Perceived Social Support of Patients Relatives in Turkey

Mehtap ŞAHİNGÖZ TAHTA, Elçin BALCI

Abstract


The people providing care for relatives always need support and accompaniment from their families and friends. This study aimed to evaluate the correlation among the care burden, mental health and social support perceptions of the patients’ relatives that provide long-term care for patients receiving service from the home care service (HCS) unit in one city. This descriptive study was carried out with the relatives of patients receiving service from home health units. Among the relatives providing care for a total of 859 patients, those that did not comply with the inclusion criteria were excluded, which made a total population of 309 people. Individual information form, burden interview, brief symptom inventory and multidimensional scale of perceived social support were used for the assessment of the data. Descriptive statistics and Spearman’s correlation coefficient were used for data analysis. The result showed a positive moderate significant correlation among the burden score, brief symptom inventory subscale and global index scores while, a negative moderate significant correlation was discovered between the family, significant other and multidimensional scale of perceived social support scores. Consequently, as the perceived social support level in the patients’ relatives providing care increased, their care burden and mental health problems decreased.

Keywords


care burden, long term care, mental health, social support

Full Text:

PDF

References


 1. Gürer A, ÇIRPAN FK, Özlen NA.Yaşlı bakım hizmetleri. Journal of Health Services and Education. 2019; 3 (1): 1-6.

 2. Karabulut S. Evde bakım hizmeti sunulan hastalarda stresin ölçülmesi. Yüksek Lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul; 2015.

 3. Lund L, Ross L, Petersen MA, Petersen MA, Groenvold M. Cancer caregiving tasks and consequences and their associations with caregiver status and the caregiver’s relationship to the patient: a survey. BMCCancer. 2014; 14: 541.

 4. Atagün Mİ, Balaban ÖD, Atagün Z, Elagöz M, Özpolat AY. Kronikhastalıklarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011; 3: 513-52.

 5. Güldem Ökem Z, Can M. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlılara yönelikuzun süreli bakım sistemleri ve uygulamaları. 1. basım, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti; 2014.

 6. Galvin M, Carney S, Corr B, Mays I, Pender N, Hardiman O. Needs of informal caregivers across the caregiving course in amyotrophic lateral sclerosis: a qualitative analysis. BMJ Open. 2018; 8 (1): e018721.

 7. İnci FH, Erdem M. Bakım verme yükü ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11 (4): 85-95.

 8. Şahin NH, Batigün AD, UğurtaşS. Kısa Semptom Envanteri (KSE): ergenler için kullanımının geçerlilik, güvenirlilik ve faktör yapısı. TürkPsikiyatri Dergisi. 2002; 13 (2): 125-35.

 9. Eker D, Arkar H, Yaldız H. Çok boyutlu algılanan sosyal destekölçeğinin gözden geçirilmişformunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi. 2001; 12 (1): 17-25.

 10. Karaağaç H, Çalık Var E. Investigation of the effect between care burden and quality of life in caregivers of schizophrenia patients (tur). Journal of Clinical Psychology. 2019; 22 (1): 16-26.

 11. Rodríguez-Pérez M, Abreu-Sánchez A, Rojas-Ocaña MJ, Del-Pino-Casado R. Coping strategies and quality of life in caregivers of dependent elderly relatives. Health and Quality of Life Outcomes. 2017; 15 (1): 71.

 12. Tayaz E, Koc A. Assessment of relationship between perceived care burden and quality of life in disabled person caregivers. Bakırköy TıpDergisi. 2018; 14: 44-52.

 13. Karaman D, Kara D, Yalçın Atar N. Evde Sağlık Hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2015; 4 (3): 347-59.

 14. Kouta C, Kaite CP, Papadopoulos I, Phellas CN. Evaluation of homecare nursing for elderly people in Cyprus. International Journal of Caring Sciences. 2015; 8 (2): 376-84.

 15. Özdemir Ü, Taşcı S, Kartın P, Çürük GN, NEMLİA, Karaca H. Kemoterapi alan bireylerin fonksiyonel durumu ve bakım verenlerinyükü. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017; 4 (1): 49-61.

 16. Nehir Türkmen S, Dirgen Ö, Biçici Y, Uzun M. Ruhsal bozukluğuolan bireylerin ailelerinde bakım yükü ve algılanan sosyal destek. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi. 2016; 3 (5): 55-75.

 17. Jafari H, Ebrahimi A, Aghaei A, Khatony A. The relationship between care burden and quality of life in caregivers of hemodialysis patients. BMC Nephrology. 2018; 19 (1): 321-6.

 18. Kaya Y, Öz F. Şizofreni hastalarının genel sosyal işlevsellik düzeyi vehastalara bakım veren yakınlarının bakım yükü. Journal of Psychiatric Nursing. 2019; 10 (1): 28-38.

 19. Tarı Selçuk K, Avcı D. Kronik hastalığa sahip yaşlılara bakım verenlerde bakım yükü ve etkileyen etmenler. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 7 (1): 1-9.

 20. Goday-Ramirez AM, Pérez-Verdún MÁ, Doménech-del Rio A, Prunera-Pardell MJ. Caregiver burden and social support perceived by patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rev Calid Asist. 2014; 29 (6): 320-4.

 21. Çiçek Z. Parkinson hastalığı olan bireye bakım verenlerin algıladıklarısosyal destek ile bakım yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi. YüksekLisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 2012.

 22. Dökmen ZY. Yakınlarına bakım verenlerin ruh sağlıkları ile sosyaldestek algıları arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 3 (1): 3-38.

 23. GörişS, Klç Z, Elmal F, Tutar N, Takc Ö. Care burden and social support levels of caregivers of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Holistic Nursing Practice. 2016; 30 (4): 227-35.

 24. Pehlivan S, Özgür YF, Yıldız H, Dalkilç HE, Pehlivan Y. Romatolojikhastalıklarda sosyal destek ve bakım veren yükü. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 44 (1): 19-25.

 25. Öksüz E, BarışN, Arslan F, AteşMA. Kemoterapi alan hastalarabakım verenlerin psikiyatrik semptom düzeyleri ve bakım verme yükleri. Anatolian Journal of Clinical Investigation. 2013; 7 (1): 24-30.

 26. Harandi TF, Taghinasab MM Nayeri, TD. The correlation of social support with mental health: a meta-analysis. Electron Physician. 2017; 9 (9): 5212–22.
DOI: http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v16i3.4508

Refbacks